Fleir gestil wonder

Fleir gestil wonder – mladší „sourozenec“ legendárního vlasového zábalu Gestil wonder „býčí koule“ obohacen navíc o arganový olej – taktéž nyní k dostání u nás… Dostaňte své vlasy po zimě do kondice za 200Kč / 300ml

Nahoru! © 2013-2015 Hanky.cz ╰☆╮ Úpravy: @moomo1976
Social Links:
FACEBOOK